کافه رستوران هورن در سال 1401 در فاز 2 اندیشه افتتاح شد این مجموعه با بهره گیری از بهترین تجهیزات آشپزی صنعتی و خبره ترین آشپزهای ....